No.2531嫩模UU酱蓝色比基尼主题私房沙发半脱露魔鬼身材惹火诱惑写真[58P]_UU酱_秀人网

No.2531嫩模UU酱蓝色比基尼主题私房沙发半脱露魔鬼身材惹火诱惑写真[58P]_UU酱_秀人网

常取搽之,久久绝根。甲疽溃痛∶肉裹趾甲,脓血不瘥者。

丹方及煮盐者,皆以泥釜,云耐水火,不破漏。以盐糁酝酿而成大者,曰。

 【集解】志曰∶嘉鱼,乃乳穴中小鱼也。 每服方寸匕,用米饮调下,日三服取效。

服尽,小便下数桶而愈。又桐庐民伐竹,见蛇化雉,头项已就,身犹蛇也。

凡三换漉出,众手刮去香上涎物。陆佃在眼,鲛珠在皮,鳖珠在足,蚌珠在腹。

其文作方胜白花,喜螫人足。颂曰∶《传信方》载其法,云∶每甲香一斤,以泔斗半,微火煮一复时,换泔再煮。

Leave a Reply